Het bestuur van L.R. en P.C. de Pasruiters is als volgt samengesteld:

Willem Stel – voorzitter

Melonie Kamphuis – penningmeester

Elke Kettering – secretaris

Eric Geerdink – algemeen bestuurslid

Gerrit Nijhof – algemeen bestuurslid

Moniek ten Thije – algemeen bestuurslid

Rita Schuttertalgemeen bestuurslid

Sanne Harderwijk – algemeen bestuurslid

Kelly Nijhuis – algemeen bestuurslid

Ieder voorjaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats die opengesteld is voor alle leden, zowel rijdend als niet-rijdend. Het bestuur van de Pasruiters komt ongeveer elke zes weken bij elkaar voor een vergadering. De statuten van de vereniging zijn beschikbaar voor inzage op ’t Pasveld en kunnen ook worden opgevraagd bij de secretaris van de vereniging.